blank

Dla Studenta

Total Design Management

Total Design Management to roczny program studiów podyplomowych realizowany w trybie weekendowym, współtworzony od 2015 roku przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Stworzony został z myślą o ludziach otwartych na nowe pomysły, twórczych i innowacyjnych, pragnących rozwijać się poprzez pracę w dynamicznych interdyscyplinarnych zespołach składających się z osób o różnym doświadczeniu i spojrzeniu na świat.

Szczegóły dotyczące rekrutacji TUTAJ

Cele programu

Total Design Management jest innowacyjnym programem zajęć, głównie warsztatowych, które pozwalają na zdobycie rzadkich a coraz bardziej cenionych na polskim rynku kompetencji menedżera designu. Menedżer designu to osoba rozumiejąca miejsce wzornictwa i myślenia projektowego w strategii firmy i potrafiąca przejąć odpowiedzialność za koordynację pracy interdyscyplinarnego zespołu wdrożeniowego, realizującego proces rozwoju nowego produktu czy towarzyszącej mu usługi, z udziałem projektanta wzornictwa.

Adresaci

Program skierowany jest do ludzi o kreatywnym i innowacyjnym podejściu do życia, chcących poszerzyć horyzonty poprzez zdobycie kompetencji design menedżera. Jest adresowany do dwóch głównych grup odbiorców, wymagających wyprofilowanego programu:

1. Design – w tej grupie w szczególności do: projektantów, architektów, przedstawicieli studiów projektowych, programistów, grafików, studentów kierunków projektowych (absolwentów studiów I stopnia);

2. Biznes –w tej grupie w szczególności do ludzi biznesu: zajmujących się projektowaniem oraz zarządzaniem marką i/lub usługą, produktem, dyrektorów, menedżerów, technologów, a także właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także do studentów kierunków związanych z zarządzaniem, marketingiem, rozwojem nowego produktu, technologią (absolwentów studiów I stopnia).

Co nas wyróżnia:

 • Praktycy rynku – doświadczeni menedżerowie i uznani polscy projektanci wzornictwa przemysłowego – w roli wykładowców i trenerów,
 • Osobne ścieżki części zajęć – dla designerów i dla menedżerów,
 • Interaktywna forma wszystkich zajęć,
 • Rozbudowane warsztaty z zakresu rozwoju i wdrożenia nowego produktu obejmujące zarówno aspekty projektowe, jak i biznesowe,
 • Zdobywanie kompetencji design managera podczas pracy w interdyscyplinarnych zespołach nad projektem realizowanym w realiach konkretnej, funkcjonującej na polskim rynku firmy,
 • Kończąca studia obrona stworzonego projektu przed wykładowcami studiów oraz przed menedżerami firmy, na użytek której projekt był realizowany,
  Dyplom podyplomowych studiów menedżerskich Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej,
 • Zajęcia realizowane w Szkole Biznesu oraz w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego,
 • Dostęp do bazy wiedzy Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i Politechniki Warszawskiej.

Program

Zajęcia na studiach Total Design Management trwają dwa semestry.
180 godzin zajęć odbywa się podczas 10 zjazdów sobotnio-niedzielnych (15 godzin w każdy weekend – 9 godzin lekcyjnych w soboty oraz 6 godzin lekcyjnych w niedziele – prowadzonych w dwugodzinnych blokach z 15 minutowymi przerwami na kawę oraz 45 minutową przerwą na lunch) plus konsultacje i praca własna oraz 1 dodatkowy sobotni zjazd na obronę projektów finalnych.

Zajęcia podzielone są na cztery moduły:

MODUŁ I – wprowadzający studentów od Programu Total Design Management i obejmujący zagadnienia biznesowe oraz wzornicze, a także zrozumienie filozofii Design Thinking.

MODUŁ II – wprowadzający do wybranych specjalizacyjnych zagadnień potrzebnych studentom do przeprowadzenia projektu finalnego. Blok ten jest podzielony na dwie ścieżki:

 • Ścieżka dla designerów (projektantów) obejmująca zagadnienia z zakresu zarządzania marketingowego, badania rynku, trendów i innowacji, oraz kreowania, zarządzania i komunikacji marki.
 • Ścieżka dla menedżerów/biznesmenów/przedsiębiorców obejmująca zagadnienia z zakresu wzornictwa, projektowania i ergonomii.

W tym module każdy student wybiera jedną z dwóch ww. ścieżek zajęć: dla designerów lub dla menedżerów, w zajęciach której będzie brał udział, deklarując tym samym posiadanie wiedzy (z wcześniejszych studiów i/lub praktyki zawodowej) z drugiej ścieżki zajęć, w której uczestnictwo będzie dla niego nieobowiązkowe. Studenci mają jednakże prawo do udziału we wszystkich zajęciach obu ścieżek, jeśli będą czuli potrzebę utrwalenia lub zweryfikowania dotychczasowej wiedzy. Zostanie im to umożliwione poprzez odpowiednie ułożenie harmonogramu zjazdów (zajęcia obu ścieżek nie będą pokrywały się czasowo).

MODUŁ III – obejmujący wybrane zagadnienia potrzebne studentom do przeprowadzenia projektu finalnego. Blok ten jest ważnym etapem integracji pomiędzy projektantami a ludźmi biznesu. Przedmioty zawarte w tym bloku zajęć obejmują zagadnienia kluczowe dla obydwu grup. Studenci pracują na prawdziwych studiach przypadku, przeprowadzając analizę oraz wymieniając własne spostrzeżenia i dzieląc się swoimi uwagami z kolegami reprezentującymi różne podejścia, co daje początek dialogu i owocnej współpracy pomiędzy projektantem a przedsiębiorcą.

MODUŁ IV – obejmujący warsztaty projektowe podczas których studenci pracują w interdyscyplinarnych grupach złożonych z projektantów oraz ludzi biznesu. W praktyce będą poznawać proces projektowania, rozwoju i wdrożenia nowego produktu, zaspokajającego potrzeby klienta, oraz w ramach projektu końcowego projektować w grupach swój własny produkt innowacyjny, opracowany w realiach konkretnej, funkcjonującej na polskim rynku firmy. Blok ten jest złożony z czysto praktycznych zajęć i kończy się prezentacją projektu do oceny (stanowiącej składową oceny końcowej studiów) oraz do weryfikacji przez kadrę zarządzającą firmy, w odpowiedzi na potrzeby której projekt był opracowywany.
Szczegółowy program studiów: tutaj

Informacje organizacyjne

Tryb studiów: zaoczny
Język wykładowy: polski
Liczba godzin zajęć: 180 h
Zajęcia w godzinach: soboty: 9:00 -17:20, niedziele: 9:00 -14:15

Lokalizacja:

Zajęcia odbywają się w Gmachu Szkoły Biznesu PW, przy ulicy Koszykowej 79 w Warszawie oraz w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.

Terminy

Uwaga: start najbliższej (dziewiątej) edycji studiów zaplanowany jest na 18 listopada 2023 r..

Rekrutacja

Złóż wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe Total Design Management za pomocą modułu: https://www.rekrutacja.biznes.edu.pl/

Opłaty

Czesne za program Total Design Management wynosi 10 900 zł.
Istnieje możliwość płatności w 2 równych ratach. Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego harmonogramu płatności.
O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów, decyzja kierownika, oraz kolejność zgłoszeń.

Dane do przelewu

Tytuł: Nazwisko i imię, TDM, rata nr…
Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu
Adres: 02-008, ul. Koszykowa 79
Bank: PEKAO SA IV Oddział Warszawa,
Konto: 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664

Dyplom

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Total Design Management wydawany przez Politechnikę Warszawską.

Organizatorzy

Instytut Wzornictwa Przemysłowego:
Posiada 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii. Jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo – Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy – poprzez stosowanie wzornictwa – innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. IWP jest strategicznym doradcą przedsiębiorstw, administracji publicznej, instytucji i projektantów w zakresie rozwoju wzornictwa i wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek.

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Jeden z liderów edukacji menedżerskiej w Polsce z ponad 20 -letnią tradycją współpracy z renomowanymi uczelniami założycielskimi: HEC School of Management Paris, London Business School oraz NHH – Norwegian School of Economics z siedzibą w Bergen. Od 2006 roku Szkoła może poszczycić się prestiżową międzynarodową akredytacją dla programów MBA – EPAS. Programy Szkoły plasują się w czołówkach polskich rankingów MBA, zostały także docenione w rankingach międzynarodowych. Wykładowcy to zarówno profesorowie ze szkół o światowej renomie z doświadczeniem biznesowym, jak i praktycy międzynarodowych firm.

 

Kontakt

 

Total Design Management - formularz kontaktowy

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego     

Katarzyna Fronc

email: k.fronc@instytutwzornictwa.com

tel. (22) 860 01 60

Szkoła Biznesu

Agata Jaroń

email: agata.jaron@biznes.edu.pl

tel. (22) 234 70 89

Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@instytutwzornictwa.com

Social