Historia

Instytut Wzornictwa Przemysłowego był jedną z pierwszych w powojennej Europie placówek promujących wzornictwo. Powstał w 1950 roku, wcześniej niż słynny paryski Instytut Estetyki Przemysłowej Jacques’a Vienota. Założycielką Instytutu i do 1968 roku dyrektorem ds. artystycznych była profesor Wanda Telakowska, nazywana Joanną d’Arc polskiego wzornictwa. „Piękno na co dzień dla wszystkich. Dobre wzory wyrobów masowej produkcji są wartością gospodarczą. Dobre wzory są również wartością kulturową” – te idee realizowała poprzez upowszechnianie nowego, racjonalnego wzornictwa.

blank

Instytut badał i projektował dwa środowiska – mieszkania i pracy. Koordynował prace badawcze nad połączeniem nowej funkcjonalności mieszkań z poprawą użyteczności ich wyposażenia. Badał wpływ zjawisk i sytuacji społecznych na strukturalne i funkcjonalne właściwości mieszkań w tej dziedzinie spektakularne wyniki miał nowy Zakład Struktur Użytkowych.

 

W IWP wszystkie działania zostały uporządkowane w trzy nurty:

  • upowszechnianie wzornictwa poprzez wystawy i wydawnictwa. Biblioteka Wzornictwa posiada i udostępnia, również w Internecie, jeden z największych na świecie (liczący ponad 46 tys. tytułów i na bieżąco aktualizowany) księgozbiorów wyspecjalizowanych w dziedzinie wzornictwa.
  • edukację – szkolenia i konferencje dla przedsiębiorców i projektantów.
  • projekty doradcze oraz badania nad obszarami zarządzania wzornictwem i wdrażania nowego produktu oraz ergonomii i biomechaniki.
blank

IWP powstał 1 października 1950 roku. Powołał go do życia ówczesny minister przemysłu lekkiego Eugeniusz Stawiński, podejmując decyzję o przekształceniu działającego do tej pory Biura Nadzoru Estetyki Produkcji. Wykonanie decyzji powierzył Leopoldowi Tyrmandowi, swojemu radcy, byłemu studentowi architektury w Académie des Beaux-Arts, paryskiej ASP. Głównym zadaniem Instytutu było „…prowadzenie prac naukowo-badawczych, mających na celu podniesienie poziomu estetyki produkcji, opracowanie wytycznych dla gospodarki planowej w zakresie wzornictwa przemysłowego”.

Twórczynią idei Instytutu, jego założycielką i do 1968 roku dyrektorem ds. artystycznych była profesor Wanda Telakowska.

blank
Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@instytutwzornictwa.com

Social