blank

ODKRYWCY I ODKRYWCZYNIE!

Pokażcie się światu - nagradzamy najlepsze projekty wzornicze inspirowane działalnością Mikołaja Kopernika.

To już XVI edycja Young Design. Konkurs organizowany jest przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego z myślą o młodych projektantach chcących zaprezentować swoje innowacyjne pomysły.

Kierowany jest do studentów i absolwentów wzornictwa, sztuki, grafiki, malarstwa i architektury. Uczestnicy konkursu mają możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami polskiego biznesu, sztuki i kultury, tworzącymi Kapitułę Stypendialną.

Podczas prezentacji projektant przedstawia nie tylko projekt, ale ma również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i kompetencji niezbędnych do współpracy z potencjalnymi pracodawcami.

Prezentacja i umiejętność uzasadnienia projektowego jest jednym z kryteriów oceny finalistów.

blank

W tym roku czekamy na projekty, które przesuwają horyzont tego, co poznane i szeroko rozumiane. Szukamy projektów odważnych, wizjonerskich, wykraczających poza czas.

Obecna edycja nawiązuje do bardzo wszechstronnej działalności patrona roku 2023 – Mikołaja Kopernika, który niepodważalnie był odkrywcą i badaczem, ale też ekonomistą, politykiem i lekarzem. Na przekór swoim czasom i swojemu pochodzeniu udowodnił, że wytrwałość, pasja i pokora potrafią zmienić świat.

Nie boimy się, tak jak Kopernik, oswajać tabu i „wstrzymać Słońce i ruszyć Ziemię” w dziedzinie projektowania.

blank

Zarówno na przełomie XV i XVI wieku, tak i dziś, te cechy mają szansę pomóc młodym projektantom w rozwiązaniu palących problemów XXI wieku.
Zachęcamy młodych projektantów do odważnego podejścia i stawienia czoła największym problemom współczesnych czasów.

Odsalanie wody, zdrowie psychiczne, ponowne wykorzystanie surowców i wszystko to, co spędza sen z powiek wynalazcom, odkrywcom, wizjonerom. By przyszłość była już dziś.

Laureat nagrody głównej otrzymuje Stypendium im. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 zł. Przyznawane są także dodatkowe nagrody pieniężne ufundowane przez partnerów konkursu.


W tym roku poza wyróżnieniem projektów zmieniających świat pokażemy również najciekawszych odkrywców poprzednich edycji Konkursu Young Design.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie prototypu lub produktu fizycznego.

blank

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2023 roku.

Young Design 2023 – Rok Mikołaja Kopernika
XVI EDYCJA KONKURSU – WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego do 30 kwietnia 2023 roku.

Do formularza należy dołączyć poniższe dokumenty:
1. Skan dyplomu – w przypadku absolwentów.
2. Skan legitymacji studenckiej (dwustronny) – w przypadku studentów,
3. CV uczestnika – dotyczy absolwentów i studentów. 
4. Opis projektu w formacie pdf (zawierający zdjęcia projektu i prototypu oraz parametry techniczne produktu, wykorzystane materiały, funkcjonalność użytkowania)

Uczestnik zobowiązany jest zawrzeć w projekcie w wersji elektronicznej następujące elementy:

  • projekt nawiązujący do tematu przewodniego zapisany w formie elektronicznej, w formacie PDF (może zawierać maksymalnie cztery wizerunki danego produktu: dwa rysunki, szkice lub, renderingi oraz dwa zdjęcia prototypu lub produktu),
  • opis projektu zawierający: nazwę projektu/produktu, parametry techniczne produktu, wskazanie funkcji produktu wraz z opisem przeznaczenia, wykorzystane materiały, wskazanie możliwych technologii produkcji, 
  • informacje dodatkowe istotne dla projektu.

HARMONOGRAM
30 kwietnia 2023 r. – ostateczny termin nadsyłania projektów.
10 maja 2023 r. – obrady Zespołu Ekspertów Organizatora, wybór 10 finalistów.
11 maja 2023 r. – poinformowanie Finalistów drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu do finału i o prezentacji przed Kapitułą Stypendialną.
12–19 maja 2023 r. – termin dowozu prototypów do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
22 maja 2023 r. – prezentacje finałowe przed Kapitułą Stypendialną oraz obrady Jury.
1 czerwca 2023 r. – otwarcie wystawy, ogłoszenie Finalistów i wręczenie nagród podczas uroczystości w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Kontakt i regulamin

Zapraszamy do kontaktu – youngdesign@instytutwzornictwa.com

 

Pełen regulamin konkursu znajdziecie tutaj:

blank

Formularz zgłoszeniowy Young Design 2023

Formularz zgłoszeniowy Young Design 2023

"*" oznacza pola wymagane

DD myślnik MM myślnik RRRR

ADRES ZAMIESZKANIA

STATUS

Status*

Załączniki

DWUSTRONNY SKAN LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (w przypadku studentów)

Akceptowane typy plików: jpg, pdf, Maks. rozmiar pliku: 40 MB.

SKAN DYPLOMU (w przypadku absolwentów)

Akceptowane typy plików: jpg, pdf, Maks. rozmiar pliku: 40 MB.

CV UCZESTNIKA

Akceptowane typy plików: jpg, pdf, Maks. rozmiar pliku: 40 MB.

OPIS PROJEKTU W WERSJI ELEKTONICZNEJ PDF (ZAWIERAJĄCY ZDJĘCIA PROJEKTU I PROTOTYPU, FUNKCJONALNOŚĆ UŻYTKOWANIA, PARAMETRY TECHNICZNE, WYKORZYSTANE MATERIAŁY PRODUKTU)

Akceptowane typy plików: jpg, pdf, Maks. rozmiar pliku: 40 MB.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@instytutwzornictwa.com

Social