Zmarł Ryszard Dworak, zasłużony projektant Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

Zmarł Ryszard Dworak, zasłużony projektant Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
blank

Ryszard Dworak (1928–2023)

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego w dniu 21 maja 2023 roku, w wieku 94 lat artystę-plastyka Ryszarda Dworaka – długoletniego, zasłużonego projektanta Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

Urodzony 25 października 1928 roku w Warszawie. Podczas okupacji – żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, ps. „Szczwany Lis”. Artysta-Plastyk. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (pod kier. prof. Mariana Wnuka) (dyplom 1957).

Po uzyskaniu dyplomu został zatrudniony w pracowni Modeli Gipsowych w Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Motoryzacyjnego. Uczestniczył w powstawaniu ważnych projektów motoryzacyjnych, np. samochody „Syrena Sport”; „Smyk”; siedzisko dla autobusów „San” czy modernizacja skutera „Osa”; przyczepa dla motocykla „Junak”. 

W 1963 roku rozpoczął pracę w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego jako projektant w powołanym dwa lata wcześniej Zakładzie Wzornictwa Środków Transportu.  

Działalność IWP w tamtych latach była nakierowana na współpracę z różnymi gałęziami przemysłu, m in. motoryzacją i kolejnictwem. Do roku 1968 w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego prężnie działał Zakład Wzornictwa Środków Transportu (Zakład Maszyn i Urządzeń), kierowany przez doświadczonego w sprawach motoryzacyjnych inżyniera Janusza Pawłowskiego.  Powstało wtedy wiele interesujących projektów na zlecenie Przemysłu Motoryzacyjnego i kolejnictwa. Niestety większość z nich nie doczekała się pełnego wdrożenia, pozostając w fazie prototypu, makiety czy założeń rysunkowych. Możemy tu wymienić nadwozie samochodu ciężarowego  „Star 200 IWP/633″ (1962-64); motocykl „Junak M14 Iskra”; bryłę samochodu osobowego Warszawa 210 (1963); studium unifikacji samochodów 0,9 i 1,5 tony (1963-65); rodzinę autobusów niskopodłogowych (1964-66); rodzinę zmodularyzowanych samochodów dostawczych (1964-68);  wagony dalekobieżne bezprzedziałowe (1965-66); studium możliwości modernizacji wnętrz autobusu  turystycznego Jelcz-Lux” (1966-67);  wnętrze kabiny maszynisty lokomotywy manewrowej (1967); bryłę lokomotywy manewrowej LS60 i LS150 (1968).  

Jedynym zrealizowanym seryjnie projektem była podmiejska kolejka dojazdowa WKD (1965-66), która przez dziesięciolecia dowoziła podwarszawskich pasażerów oraz opracowane na początku lat 70-tych wnętrze kabiny tramwaju 104-105N.  Przy obu tych projektach czołową rolę odegrał Ryszard Dworak.  Kiedy po roku 1968 Zakład Wzornictwa Środków Transportu został przekształcony w Pracownię Studialno-Projektową – to on objął jej kierownictwo.

Pracownia działała głównie na zlecenie przemysłu opracowując różnorodne projekty wzornicze – od wnętrza kabiny tramwaju 102-105N; poprzez modularne meble składankowe; płyty palnikowe do urządzeń kuchennych aż do obudowy minikoparki gąsiennicowej na zlecenie Zakładów im. L. Waryńskiego. Ten ostatni projekt Artysta współtworzył w latach 1985-87, bezpośrednio przed przejściem na emeryturę w roku 1988. 

 Za działalność konspiracyjną i patriotyczną odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości a za działalność projektową – m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i innymi nagrodami resortowymi. 

Pan Ryszard Dworak pozostanie w naszej Pamięci jako osoba serdeczna, zawsze życzliwa dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Od wielu lat, będąc już na emeryturze wielokrotnie gościł w IWP na organizowanych wystawach i imprezach, bardzo chętnie dzieląc się bogatym doświadczeniem zawodowym oraz służąc nam swoją cenną radą i pomocą. 

Warto wysłuchać Jego nagranych wspomnień o swojej pracy w IWP, dostępnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=PsPYhZAjtaM

https://www.youtube.com/watch?v=L8nGkBRLg9Q

https://www.youtube.com/watch?v=hLSR2GZd_Pc

https://www.youtube.com/watch?v=L8nszIPKig8

 

Najważniejsze projekty (chronologicznie):

blank
Rodzina autobusów niskopodłogowych (1964-66) [zespół proj. Zdzisław Lewalski, Andrzej Kasten, Ryszard Dworak]

blank blank

Rodzina zmodularyzowanych samochodów dostawczych małej ładowności – 1964-68       [zespół proj. Tadeusz Pszenicki, Zdzisław Lewalski, Ryszard Sobczak, Ryszard Dworak, Karol Turski,  Mieczysław Naruszewicz, Andrzej Kasten, Józef Kandefer, Stanisław Soszyński, Stanislaw Peliwo ]

blank

Podmiejska kolejka dojazdowa WKD (makieta) – 1965-66 [w zespole proj. z Mieczysławem Naruszewiczem; Andrzejem Kastenem; Józefem Kandeferem; Karolem Turskim; Stanisławem Peliwo]

blank

Zespół pod kier. Ryszarda Dworaka (drugi z prawej) podczas oglądania makiety podmiejskiej kolejki dojazdowej WKD – 1965-66

blank

urządzenie do sprawdzania amortyzatorów (wraz z Józefem Kandeferem, Andrzejem Kastenem, Janem Luboradzkim) -1968

blankblank

studium tramwaju 104-105N – ok. 1970 [w zespole proj.  z Marią Chomentowską i Mieczysławem Naruszewiczem]

blank

projekt płyt palnikowych „C” dla osiedla „W-70” w Radomiu – 1971

blank

Konewka i kubek z tworzywa sztucznego – 1971

 

blank (elementy przesuwne) – 1972-73 [wraz z Ewą Mickiewicz]

blank

obudowa minikoparki gąsiennicowej dla Zakładów im. L. Waryńskiego (1985-1987)

 

***

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 29 maja br.  o godz. 12.00 w Parafii NMP Matki Kościoła w Otrębusach.

 

 

Date:
Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@instytutwzornictwa.com

Social