Małgorzata Kostacińska

Małgorzata Kostacińska

blank

Małgorzata Kostacińska

Tegoroczna absolwentka studiów magisterskich na kierunku Wzornictwo Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Obszar jej zainteresowań stanowi projektowanie inkluzywne. W swojej działalności dąży do promowania empatii oraz ogólnodostępności wzornictwa, które uwzględnia różnorodność społeczeństwa. Wierzy, że współczesne projektowanie powinno być przede wszystkim demokratyczne, a rolą projektanta jest włączenie do przestrzeni publicznej grup mniej uprzywilejowanych oraz tych dotychczas wykluczonych.

Zainteresowania z zakresu równouprawnienia oraz różnorodności w projektowaniu kontynuuje w formie studiów podyplomowych z zakresu UX designu.

Zestaw Sensoria stanowi poszukiwania efektywnych metod aktywizacji osób dotknię- tych chorobą Alzheimera. Kluczową ideą projektu jest zaproponowanie terapii, która rozwija empatię wobec chorego oraz pozytywnie wpływa na wzajemne relacje pacjenta z opiekunem. Źródłem inspiracji jest koncepcja terapii multisensorycznej.

W skład zestawu wchodzą trzy produkty o różnym charakterze. Koncentrują się one wokół haseł: aktywność, relaks, empatia. Poszczególne projekty umożliwiają ćwiczenie umiejętności motorycznych, poznawczych i społecznych. Uniwersalne formy uwzględniają potrzeby osób w różnym stadium otępienia: od lekkiego do głębokiego. Zachęcają one do swobodnej interakcji w sposób wybrany przez pacjenta: aktywnego ćwiczenia lub relaksu.

Pierwszy obiekt odpowiada na hasło „aktywność”. Służy do swobodnego manipulowania dłońmi, umożliwia więc ćwiczenia z zakresu motoryki małej. Odpowiada on na typowy w cho- robie Alzheimera problem niespokojnych dłoni. Jego forma działa na kilka zmysłów – zapewnia użytkownikowi ciekawe wrażenia wzrokowe, dotykowe oraz dźwiękowe. Zastosowane zabiegi kolorystyczne pobudzają ciekawość pacjenta.

Drugi projekt to zestaw przestrzennych form, które służą do ćwiczenia sprawności poznaw- czych. Odpowiadają one na pojęcie „relaks”. Dotykanie przez pacjenta struktur zamkniętych w poszczególnych formach zachęca do ćwiczenia pamięci i skojarzeń. Obcowanie z obłymi obiektami daje pacjentowi również możliwość wyciszenia. Nakładanie poszczególnych elementów i balansowanie powstałej konstrukcji pozwala na ćwiczenie koncentracji oraz motoryki małej.

Trzeci projekt odpowiada na potrzebę aktywności społecznej. Pod hasłem „empatia” zapro- jektowany został miękki, interaktywny obiekt reagujący na dotyk subtelnymi wibracjami. Można go wykorzystać do ćwiczenia samodzielnie lub w dwie osoby. Projekt pozwala na wspólną grę i interakcję poprzez dotyk. Powstał z myślą o pacjentach, którzy w wyniku choroby utracili możliwość wyrażania siebie w sposób werbalny. Ćwiczenie podjęte w dwie osoby pomaga w przełamaniu bariery komunikacyjnej między opiekunem a pacjentem. Ćwiczenie samodzielne pozwala pacjentowi wyciszyć się i zrelaksować.

Date:
Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@instytutwzornictwa.com

Social