Konferencja naukowa „SERCE NIE SŁUGA” już 9 i 10 października w IWP

Konferencja naukowa „SERCE NIE SŁUGA” już 9 i 10 października w IWP

Instytut Wzornictwa PrzemysłowegoUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Instytut Nauk o Kulturze i Religii (Katedra Historii Kultury i Muzeologii) zapraszają na konferencję naukową „SERCE NIE SŁUGA!”. 

 

PROGRAM KONFERENCJI: 

09.10.2023

9.00 otwarcie konferencji – Prezes IWP, Dyrektor INoKiR

9.30-11.30 „Najświętsze Serce…” – prowadzenie Małgorzata Wrześniak

 • Sławomir Filipek Serce dobroci i miłości pełne. Teologia, symbolika i ikonografia Serca Jezusa
 • Ryszard Skrzyniarz (Akademia Zamojska) Najświętsze serce Jezusa w świetle pamiętnika duchowego św. Małgorzaty Alacoque
 • Przemysław Malinowski (Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach) Serce najpierwszej z kobiet. Teologia, symbolika i ikonografia Serca Maryi
 • Dominika Budzanowska-Weglenda (UKSW) Cor w Wyznaniach Św. Augustyna
 • Marzena Górecka (KUL) Serce Boga – sercem chrześcijaństwa według Benedykta XVI
 • Mariusz Kuciński (Akademia Kujawsko-Pomorska Bydgoszcz) Serce przemawia do serca
 • Karolina Kochańczyk-Bonińska (UW) Serce czy głowa? Gdzie według starożytnych mieszka dusza
 • Norbert Mojżyn (UKSW) Formy i funkcje bizantyńskich enkolpionów
 • PRZERWA KAWOWA

12.00-12.30 Co w sercu -to na języku – prowadzenie Norbert Mojżyn

 • Julia Krauze (UKSW) Organ, który pulsuje i pamięta. O etymologii serca w niektórych językach indoeuropejskich
 • Dorota Filar (UMCS) Językowo-kulturowy obraz SERCA. Analiza danych leksykograficznych i wybranych tekstów współczesnych
 • 12.30-14.00 Sercowe Metafory – prowadzenie Norbert Mojżyn
 • Małgorzata Wrześniak (UKSW) Co mówi serce? – czyli historia jednego motywu
 • Ewa Letkiewicz (UMCS) Kochać jak Napoleon? O sercu, klejnotach i makiawelicznej grze afektami
 • Ewa Wieruch-Jankowska Amor przy stole – z problematyki metalowej zastawy stołowej w XIX wieku
 • Katarzyna Flader-Rzeszowska (UKSW) W rytmie serca. Serce jako narząd, metafora, symbol we współczesnych spektaklach teatralnych
 • Katarzyna Gołos-Dabrowska „Serce Polskiego Teatru” Jana Strumiłły i Marcina Kędzierzawskiego w spektaklach Krzysztofa Garbaczewskiego

PRZERWA OBIADOWA

15.30-16.45 Uleczyć serce – prowadzenie Małgorzata Ewa Kowalczyk

 • Aleksandra Jakóbczyk-Gola (Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszawski), Serce ludzi, serce zwierząt. Organ jako obiekt badań i eksponat muzealny.
 • Renata Paliga – Od szalonego pomysłu do ewolucji medycyny. Drogi i ślepe zaułki rozwoju medycyny na podstawie wybranych historii terapii z udziałem serca
 • Elżbieta Pisulewska (PANS w Krosnie) Kardenolidy – glikozydy nasercowe leczą, trują, zdobią
 • Iwona Arabas (IHN PAN), prof. Małgorzata Biniecka (UKSW/Universita Sapienza, Rzym) Aby dobrze służyło…
 • Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski) Transplantacja serca – kwestie prawne i społeczne

 

10.10.2023 

9.00-10.45 Co leży na sercu? Czyli Sercowe Wzory – prowadzenie Renata Bizek-Tatara

 • Katarzyna Krzak-Weiss (UAM) Jean de Montchenu i jego książka sercowa
 • Monika Paś (MNK) Szyfrowane dewizy miłości. Motyw serca w kolekcji wzorów do haftu lub malowania na pamiątkach w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Agnieszka Kwiatkowska (MNK) Haftowany szkaplerz z motywami dwóch serc, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, dar Hernána Domeyki, syna Ignacego
 • Joanna Minksztym (Muzeum Etnograficzne, MNPoznań) Dwa serduszka, cztery oczy… Serce w ornamentyce i percepcji ludowej
 • Agata Lipczik (PAN) Nie tylko dla zakochanych: znaczenie kontekstu w badaniach nad biżuterią z motywem serca
 • Piotr Gołdyn (UK) Wyobrażenie serca w heraldyce samorządowej. Analiza historyczno-symboliczna
 • Kacper Andruszczak (UMCS) Le Coeur, czyli serce jako symbol pożądania

PRZERWA KAWOWA

11.15-12.45 „Serce w rozterce” czyli Sprawy Sercowe – prowadzenie Marzena Górecka

 • Bożena Popiołek (UPKrak) „Zepsute ma Dama serce…” Miłość, oddanie, wiara – serce jako paradygmat emocji w mentalności szlachty w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej
 • Jowita Janicka (UWr) „Serce moje nigdy nie jest odmienne ku braciszkowi dobrodziejowi”. Uczucia sióstr do rodzonych braci wśród wybranych przedstawicielek elit szlacheckich Wielkiego Księstwa Litewskiego 2 poł. XVIII wieku
 • Małgorzata Ewa Kowalczyk (UWr) „Serce ty moje najdroższe…”. Miłość Agnieszki Izbickiej i Stanisława Kajetana Tretera
 • Renata Bizek-Tatara (UMCS) Motyw ,,zjedzonego sercaˮ we francuskiej literaturze i sztuce
 • Jadwiga Clea Moreno-Szypowska Znaczenie zmumifikowanego serca błędnego rycerza w Don Kichocie M. de Cervantes
 • Brygida Pawłowska-Jądrzyk (UKSW) Motyw serca w noweli „The Tell-Tale Heart” Edgara Allana Poego

PRZERWA OBIADOWA

14.30-15.30 Hołd sercu oddany – Pomnik sercu wstawiony – prowadzenie Brygida Pawłowska-Jądrzyk

 • Hanna Osiecka-Samsonowicz (IHS, PAN) Serce sercu nierówne. O pogrzebach serc Tekli Róży z Radziwiłłów Wiśniowieckiej, 2o v. Sapieżyny (1749) oraz Rozalii z Zahorowskich Pociejowej (1763)
 • Elżbieta Sadoch (UKSW) Kaplica z sercem św. Franciszka w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu według polskich podróżników z XVIII wieku
 • Beata Kozaczyńska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Gorące serce Warszawy, Siedlec, Łosic… O ratowaniu w 1943 r. dzieci polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny
 • Rafał Radziwonka (Muzeum Warszawy), Odbudowa Warszawy po zniszczeniach II wojny światowej – Serca Polski Ludowej
 • 15.30-16.15 „Serce z kamienia” – prowadzenie Ewa Letkiewicz
 • Barbara Dembowska Kamienie – moja miłość
 • Filip Ożdżeński Podwójny wymiar piękna kamieni szlachetnych: inkluzje
 • Mariola Piekutowska-Folga Peregrynacje Jean-Baptiste Taverniera i dziwne losy Hope diamond

16.30 ZAKOŃCZENIE

 

OBRADY BĘDĄ TRANSMITOWANE NA ŻYWO: https://www.facebook.com/InstytutWzornictwaPrzemyslowego/

 

ZAPRASZAMY!

 

Organizatorzy:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Instytut Nauk o Kulturze i Religii, (Katedra Historii Kultury i Muzeologii), Instytut Wzornictwa Przemysłowego – Institute of Industrial Design

Partner:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 

Date:
Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@instytutwzornictwa.com

Social