Otrzymaliśmy kategorię naukową A w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Otrzymaliśmy kategorię naukową A w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Kategorie przyznaje Komisja Ewaluacji Nauki, która przeprowadza ewaluację jakości działalności naukowej w odniesieniu do standardów międzynarodowych. 

Na podstawie analizy wyników działalności naukowej oraz ich wpływu na rozwój kultury i sztuki, eksperci wysoko ocenili naszą działalność i prace badawczo-rozwojowe.

Minister Edukacji i Nauki przyznając nam kategorię naukową A docenił bardzo dobry poziom naukowy, badawczy i artystyczny, a przez to także jakość prowadzonej działalności jako centrum badawczo-rozwojowe oraz wizję i misję realizowaną przez zarząd spółki.

Dziękujemy wszystkim naszym Pracownikom i Współpracownikom, którzy przyczynili się do uzyskania tak wysokiej oceny.

Date:
Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@instytutwzornictwa.com

Social