Informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego
  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa).
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@instytutwzornictwa.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 4. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora informowaniu o konkursach i wydarzeniach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przy pomocy wiadomości e-mail.

UWAGA: wysyłanie informacji handlowych wymaga uprzedniej zgody na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 1. Firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie.
 2. Podwykonawcy oraz dostawcy organizacji.
 3. Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
 4. Firmy dostarczające narzędzia do wysyłania newsletterów. 
 5. Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
 6. Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.
 7. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

Wobec USA Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Decyzja obejmuje firmy uczestniczące w programie Data Privacy Framework. Administrator współpracuje jedynie z firmami uczestniczącymi w tym programie. Więcej informacji: https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

 1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec działań marketingowych lub wycofania zgody,  w zależności od podstawy prawnej wysyłki komunikatów, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz otrzymywać od nas informacji o podejmowanych przez nas działaniach / naszych usługach.
 2. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu:
 1. prawo do wycofania zgody, 
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.
Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@instytutwzornictwa.com

Social