listopad 2021

2021

Partner: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.Organizatorzy: Instytut Nauk o Kulturze i Religii (Katedra Historii Kultury i Muzeologii) UKSW w Warszawie – prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak, Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Komitet organizacyjny (UKSW): prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. dr hab. Norbert Mojżyn, dr Julia Krauze, dr Anna Wiśnicka, mgr Elżbieta Sadoch. Miejsce obrad: Instyt

Rada Nadzorcza Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku I. 

Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@instytutwzornictwa.com

Social